Stereoskopia

 

Kilka prac zrealizowanych w czasie zajęć Technik Obrazowania Graficznego, który były prowadzone przez prof. Grzegorza Banaszkiewicza. Na blogu pojawiły się już trzy części jednego zadania jakim było wykonanie zdjęć w technice chronofotografii.


Galeria III

Tym razem kilka zdjęć stereoskopowych. Oraz trochę obrazów które powstały jako "efekt uboczny" tych działań fotograficznych.

***
Stereoskopiatechnika obrazowania, oddająca wrażenie normalnego widzenia przestrzennego, tzn. reprezentującego nie tylko kształt i kolor obiektów ale także ich wzajemne zależności przestrzenne, odległość od obserwatora i głębię sceny.
Wymaga dostarczenia do mózgu dwóch obrazów, widzianych z perspektywy lewego i prawego oka. W tym celu wykonuje się parę zwykłych dwuwymiarowych obrazów (stereoparę), reprezentujących obiekt czy scenę z dwóch punktów widzenia, oddalonych tak jak oczy obserwatora. Obrazy składowe stereopary są bardzo podobne, ale różnią się nieco kątem widzenia obiektów i szczegółami wzajemnego przesłaniania się obiektów w scenie. To właśnie te drobne różnice niosą informację o trzecim wymiarze.

*** 
0 komentarzy :

Prześlij komentarz