Park Krajobrazowy Lasy nad Górną LiswartąPark Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą leży na obszarze Lasów Lublinieckich i utworzony został w 1998. Powierzchnia parku wynosi 38 701 ha, do otuliny należy dodatkowo 12 045 ha. Większą część powierzchni stanowią obszary leśne, częściowo podmokłe.

 Zachowanie owych obszarów oraz występujących tu cennych zbiorowisk roślinnych to podstawowe cele powstania parku. Przez centralną część obszaru płynie rzeka Liswarta, której szeroka dolina otoczona jest lasami oraz łąkami. Dopływy Liswarty stanowią m.in. Olszynka, Turza i Potok Jeżowski. Uroku tutejszemu krajobrazowi dodają także stawy hodowlane. Najpospolitszym składnikiem miejscowych lasów jest sosna; w drzewostanie spotkamy także olchy, dęby i jesiony. 

Na terenie parku leżą także wilgotne łąki, wrzosowiska i zbiorowiska roślinności wodno-torfowiskowej. Do rzadkich roślin należą różanecznik katawbijski, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna oraz storczyki. Pośród zwierząt szczególnie bogaty jest świat ptaków. Występują tu m.in. rzadkie gatunki drapieżne, jak orzeł bielik, rybołów czy orlik krzykliwy. Teren parku jest dogodnym środowiskiem życia dla bociana czarnego. Najbardziej cenne fragmenty parku objęte zostały ochroną w czterech rezerwatach: „Cisy nad Liswartą”, „Cisy w Łebkach”, „Łęg nad Młynówką” oraz „Rajchowa Góra”. 
Obok tej formy ochrony znajdują się tutaj również użytki ekologiczne oraz pomniki przyrody. Na terenie parku oraz w jego pobliżu znajdują się ponadto zabytkowe obiekty, m.in. kilka kościołów (w tym budowle drewniane w Boronowie i Cieszowej) oraz zespoły pałacowe i pofolwarczne. Przez teren parku przebiegają szlaki turystyczne (m.in. szlak Józefa Lompy) oraz kilka ścieżek dydaktycznych. 
(Tekst: https://www.slaskie.travel/Poi/Pokaz/3746/1046/park-krajobrazowy-lasy-nad-gorna-liswarta)